Filosofia,
Week No.: 8 Date: October aan Gawain 1 Bilugan ang titik ng tamang sagot 1 Ito ay mga hugis na naglalaman ng impormasyon hinggil sa is: a Chart b Tools c Diagram d Spr 2 Ito ang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstuwa pag save ng mga ito sa computer files system a Word Processor b Processing Tools c Spread 3 Word processing tool na ginagamit upang makagawa ng isa a Smart Art b C Diagram 4 Ito ay mga hugis na naglalaman ng impormasyon hinggil s b a Smart Art c Diagram 5 Isang uri ng diagram na nagpapakita ng sunud sunod na b Vien diagram a Flowchart c Cycle Diagram Clip Art Clip Art 09179814844quindoza \: eleblancita \:

2 Respostas

Resposta de: ,

eu não sei a resposta desculpa

Resposta de: ,

resposta:

empírico científico filosófico teológico

explicação:

Resposta de: ,
Penso que distribuir melhor as riquezas eliminar todo e qualquer tipo de corrupção, a natalidade, e cumprir as leis constitucionais