Matemática,
Valor integral de sen
(5x + 1)dx?

resp:(-1/5).cós(5x+1)+c

2 Respostas

Resposta de: ,

resposta:

sla

explicação passo-a-passo:

Resposta de: ,
Avelocidade media e de  12,5 km
Resposta de: ,
(  -  .  -  ) =   +       ( + .  -  )=   -
(+ . +) = +         (  - . +  )=  -

(-900)+(-)+(-1)

-900-1-20-1
-901-20-1
-921-1
-922
Resposta de: ,
(x + 5y - 6xy) - (-x + 2xy + 7y) =
x +5y - 6xy + x - 2xy - 7y =
2x - 2y - 8xy